Projekti

2021. / 2022. mācību gads

Skola iesaistās projektos:

 


1. ”Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” Nr. 8.3.4.0/16/I/001 (PUMPURS) vairāk informācijas skatīt šeit
2. ”Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” Nr. 8.3.2.2/16/I/001 vairāk informācijas skatīt šeit
3.  ”Slimību profilakses un veselības veicināšanas pasākumi Jelgavas novadā” Nr. 9.2.4.2/16/I/033 vairāk informācijas skatīt šeit
4.  Erasmus+ programmas 2. pamatdarbības skolu apmaiņas partnerības projekts “Closing the Word Gap”. vairāk informācijas skatīt šeit

 

 

Citi projekti:

 

Skolas soma

Sociālais projekts ,,Neklusē”