Līvbērzes vidusskolas stundu zvanu saraksts

mācību stundas garums - 40 minūtes
mācību stundas garums - 30 minūtes