Vēsture

Skolas vēsture

1847. gadā atjaunotajās Auziņu mājās darbu uzsāk Līvbērzes skola

1932. gadā ģenerālis J. Balodis iemūrē pašreizējās vecās skolas ēkas pamatakmeni

Ar 1948. gadā mācības skolā notiek gan latviešu, gan krievu valodā.

1970. gadā tiek piebūvēts jauns skolas korpuss.

1993. - 1994. gadā  uzsākta pirmsskolas rotaļu grupu izveide pie skolas.

1997. gadā  darbu atsāk neklātienes konsultpunkts.

Ar 2000. / 2001. mācību gadu mācības notiek tikai valsts valodā,

2001. / 2002. mācību gadā skola iegūst vidusskolas statusu.

2010. gadā uzceļ sporta zāli.

2014. gadā skolai veikta renovācija (siltināšana, ventilācijas ierīkošana, iekštelpu remonts.

2016. gadā veikta skolas apkārtnes labiekārtošana, renovēta mājturības ēka,  iekārtots jauns bērnu rotaļu laukums un satiksmes noteikumu apguves laukums.

2017. gadā skola reorganizēta no vidusskolas uz pamatskolu.

 

Skolas direktori

1933. - 1944. gads  M. Potāpovs

1945. - 1952. gads M. Ozola

1952. - 1956. gads V. Siliņš

1956. - 1960. gads V. Kurloviča

1960. - 1963. gads V. Jubelis

1963. - 1964. gads K. Segliņa

1964. - 1966. gads A. Šmits

1966. - 1967. gads R. Pēterfelde

1967. - 1986. gads H. Juškevics

1986. - 1991. gads O. Šulte

1991. - 1993. gads J.Kārkliņš

1993. - 1994. gads I.Indrīne

1994. - 2013. gads L.Grase

2013. gadā D.Podkalna