Pateicības

2020. / 2021. mācību gads

Paldies 5. un 6. klases skolēniem:

Jānim Deividam Pumpuram, Raulam Raginskim, Daniilam Vandiševam, Deividam Grāvim, Emīlam Strodam, Danielam Janam Braueram, Henrijam Ivanānam Volontam, Valteram Briedim, Aleksam Sokolovskim, Aleksim Leitim un skolotājam Mārtiņam Liniņam
par izcīnīto 3. vietu Jelgavas novada skolēnu sporta spēlēs futbolā ,,C"grupā.


 

 

2019. / 2020. mācību gads

11. martā Jelgavā mūsu skolēni  piedalījās Latvijas izglītības iestāžu skolēnu skatuves runas konkursā Zemgalē.
2. klases skolniece Ieva Biedrīte ieguva I pakāpi, Jānis Deivids Pumpurs II pakāpi.
Paldies - skolotājai Tatjanai Bāliņai un skolēnu vecākiem!

 

 

Jelgavas novada 53. skolēnu sporta spēlēs florbolā Līvbērzes pamatskolas komanda ieguva I vietu!

 

Mēs lepojamies ar Jelgavas un Ozolnieku novada 

Skatuves runas konkursa dalībniekiem.

I pakāpe - Ieva Biedrīte (2. klase), Jānis Pumpurs (6. klase)

II pakāpe - Marta Daņiļčenko (4. klase)

III pakāpe - Madara Zīle (5. klase), Sāra Dulberga (5. klase).

 

Pateicība no Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas

 

Paldies Ženijai Kakstiņai par auduma maisiņu skolēnu apavu uzglabāšanai ziedošanu un ieguldīto darbu tos izgatavojot!

 

Ar cieņu

Daiga Podkalna,
Līvbērzes pamatskolas direktore

 

Mēs lepojamies.

Futbolā D grupā 1. vieta

 

2018. / 2019. mācību gads

 

 

Augsti sasniegumi mācību olimpiādēs:

Santa Ukšei (5. kl.) 2. vieta matemātikā,

Ādams Dučkens (6. kl.) 3. vieta matemātikā,

Viesturs Ivancovs (6. kl.) 4.vieta angļu valodā,

Madara Zīle (4. kl.) 2. vieta matemātikā,

Rebeka kalniņa (3. kl.) 3. vieta matemātikā.

Augsti sasniegumi konkursos:

Daira Līva Kravale 3. vieta vizuālās mākslas konkursā,

Diāna Gasparoviča 4. vieta vizuālās mākslas konkursā,

Samanta Ivanāne Volante 5. vieta vizuālās mākslas konkursā,

Adele Klūdziņa (3. kl.) 1. pakāpe skatuves runas konkursā,

Marta Daņiļčenko (3. kl.) 1. pakāpe skatuves runas konkursā,

Tīna Repša (4. kl.) 1.pakāpe skatuves runas konkursā,

Sāra Dulberga (4. kl.) 1. pakāpe skatuves runas konkursā,

Jānis Deivids Pumpurs (5. kl.) 2. pakāpe skatuves runas konkursā,

Paula Daņiļčenko (6. kl.) 2. pakāpe skatuves runas konkursā

 

Par izcīnīto II vietu Jelgavas un Ozolnieku novada erudītu konkursā «Latvijas gadsimts» sadarbībā ar Latvijas Nacionālo Vēstures Muzeju: 

Edgaram Bauzem

Ingum Baltiņam

Jānis Grigoram 

Dairai - Līvai Kravalei 

14.11.2018.

 

 

Pateicība 

7. klases skolniekam Helmutam Dučkanam par piedalīšanos Jelgavas un Ozolnieku novada 9.klases vēstures olimpiādē.

11.01.2019.

 

Pateicība

6. klases skolniekam Ādamam Dučkenam par piedalīšanos Jelgavas novada skolu direktoru vietnieku mācību jomu

koordinatoru un metodisko apvienību vadītāju mācību gada noslēguma seminārā par tēmu

"Latvijas vēstures mācību stunda ar digitālo prasmju pilnveidi"

17.06.2019.

Līvbērzes pamatskolas skatuves runas konkursa 2019. gada laureāti

 

Jelgavas novada sacensībās "Drošie un veiklie" - 3. vieta Līvbērzes pamatskolas komandai, pedagogs A. Immers

 

Pateicība par piedalīšanos konkursā “Ripo Auto” Kalnciema pagasta vidusskolā 2018. gada 18. decembrī

1. Ģirtam Zakovskim - 5. klase

2. Kristoferam Maļinovskim - 7. klase

3. Robertam Apsītim - 8. klase

 

 

2017. / 2018. mācību gads

 

Pateicība par piedalīšanos OECD pētījumā

 

Atzinība 5. - 6. klases komandai par izcīnīto 3. vietu Jelgavas un Ozolnieku novada erudītu konkursā "Teci, teci valodiņa":

1. Apsītim Armandam - 5. klase

2. Burgmanei Evelīnai Elzai - 5. klase

3. Daņiļčenko Paulai - 5.klase

4. Dučkenam Ādamam - 5. klase

5. Dučkenam Helmutam - 6. klase

(sk. Ineta Pitkēviča, Baiba Kokle, Irisa Eidaka)

 

Pateicība 5. klases komandai par piedalīšanos Jelgavas un Ozolnieku novada angļu valodas konkursā:

1.  Apsītim Armandam - 5. klase

2.  Ivancovam Viesturam - 5. klase

3.  Smiltniekam Gabrielam - 5. klase

4.  Dučkenam Ādamam - 5. klase

(sk.Valentīna Fiļipova)

Pateicība par piedalīšanos Jelgavas un Ozolnieku novada olimpiādēs:

1. Līgai Kuzminai bioloģijas olimpiāde - 6 vieta

2. Līgai Kuzminai Latvijas un pasaules vēsture - 5 vieta

(sk. Anita Priedniece, Irisa Eidaka)

Pateicība par piedalīšanos Jelgavas un Ozolnieku novada ģeogrāfijas konkursā

1.  Dairai Līvai Kravalei - 7. klase

2.  Edgaram Bauzem - 8. klase

(sk. Irisa Eidaka)

 

Pateicība par piedalīšanos konkursā “Ripo Auto” Kalnciema pagasta vidusskolā 2017. gada 19. decembrī

1. Dairai Līvai Kravalei - 7. klase

2. Arlamdam Līvmanim - 7. klase

3. Robertam Apsītim - 7. klase

 

(sk. Zigmārs Rozenvalds)