Līvbērzes pamatskolas avīze un citi izdevumi

2019. gada numuri
2018. gada oktobra - decembra numuri
 
2013. gada februāra numurs
Zemgales Ziņas 2010. gada 16. novembra numurs
Līvbērzes vidusskolas avīze "TANDĒMS" 2007. gada septembra numurs