individuālā darba ar skolēniem saraksts

2016. / 2017. mācību gads

 

Skolotājs

Minūtes nedēļā/

klase

Mācību priekšmets

Diena

Laiks

Brigita Alberta

12

Ķīmija

 

 

Mēneša otrā pirmdiena

14.00-14.48

 

Inga Armona

 

 

18

 

Vizuālā māksla

 

Mēneša katra otrā trešdiena

 

14.20 – 14.56

 

5. - 9. klase

 

 

Mājturība un tehnoloģijas

Trešdiena

14.20 – 16.20

 

Irīda Bauze

 

12

 

Angļu valoda

 

Mēneša katra otrā trešdiena

8.00 – 8.24

 

Tatjana Bāliņa

 

54

 

3.klase

 

Piektdiena

 

13.00-13.54

 

Agnese Blumfelde

 

78

 

Matemātika

Fizika

 

 

Pirmdiena

Otrdiena

 

14.20-15.00

14.20-15.00

 

 

 

Irisa Eidaka

 

78

Latvijas un pasaules vēsture

Latvijas vēsture

Pasaules vēsture

Ģeogrāfija

Ekonomika

Sociālās zinības

Filozofija

Trešdiena

14.45-15.30

 

6. klases

 

Sociālās zinības

Otrdiena

14.20 – 15.00

 

Vivita Eiklone

 

55

 

Latviešu valoda

Literatūra

 

Pirmdiena

13.35-14.30

 

Valentīna Fiļipova

92

 

 

Angļu valoda

Pirmdiena

Otrdiena

14.00- 14.47

14.15-15.00

 

Anita Priedniece

24

 

Dabaszinības

Bioloģija

Mēneša katra otrā

ceturtdiena

14.00 – 14.48

 

Natālija Krempoha

 

60

 

Krievu valoda

 

Otrdiena

Piektdiena

8.00 – 8.30

 

14.20 – 14.50

 

6., 9. klase

 

 

Krievu valoda

Otrdiena

 

14.20 – 15.00

 

Baiba Kokle

 

44

 

4. klase

Otrdiena

13.00-13.44

Antra Leite-Straume

 

30

 

Mūzika

 

Ceturtdien

8.00 - 8.30

 

Vita Kursīte

 

54

 

1. klase

Otrdiena

 

13.00-13.54

 

 

Armands Immers

 

40

 

Sports

Ceturtdiena

13.50 – 14.30

Santa Rozenberga

52

 

2. klase

 

Pirmdiena

Trešdiena

13.00-13.30

13.00-13.22

 

Ineta Pitkēviča

 

 

72

 

Latviešu valoda

Literatūra

 

 

Otrdiena

Trešdien

 

13.30-14.02

7.50-8.30

 

 

Zigmārs Rozenvalds

 

 

22

 

Informātika

 

Mēneša katra otrā pirmdiena

13.35- 14.19

 

Zigmārs

Rozenvalds

 

7. klase

 

 

 

 

Mājturība un tehnoloģijas

Pirmdiena

13.35 – 14.15

 

 

5. - 6. klase

 

Otrdiena

 

13.35 – 14.15

 

 

8. - 9. klase

 

Otrdiena

14.20 – 15.40

 

Kristīne Siliņa –Ivancova

 

 

80

 

Matemātika

Piektdiena

13.45-15.25

 

Tatjana Pinčuka

 

7. klase

 

 

Angļu valoda

 

Pirmdiena

14.20 – 15.00

 

9. klase

 

Ceturtdiena

14.20 – 15.00

 

5. klase

 

Piektdiena

13.35 – 14.15

 

6. klase

 

Piektdiena

14.20 – 15.00

 

ANGĻU VALODAS
FAKULTATĪVO NODARBĪBU LAIKI
LĪVBĒRZES VIDUSSKOLĀ

2016. / 2017. m. g.

Laiks

Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena

Piektdiena

12.05-12.45

 

Angļu valoda

1.kl./T.Pinčuka/

Angļu valoda

2.kl./T.Pinčuka/

-

-

12.50-13.30

Matemātika

1.kl./V.Kursīte/

Angļu valoda

6.kl./T.Pinčuka/

-

Angļu valoda

3.kl./T.Pinčuka/

Angļu valoda

3.kl./T.Pinčuka/

Matemātika

3.kl./T.Bāliņa/

Latviešu valoda

2.kl./S.Rozenberga/

-

-

-

Latviešu valoda

4.kl./B.Kokle/

-

-

-

-

13.35-14.15

 

Angļu val.

5.kl./T.Pinčuka/

Angļu valoda

3.kl./T.Pinčuka/

Angļu valoda

6.kl./T.Pinčuka/

Angļu valoda

4.kl./T.Pinčuka/

14.20-15.00

Angļu valoda

5.kl./T.Pinčuka/

Angļu valoda

4.kl./T.Pinčuka/

Angļu valoda

7.kl./T.Pinčuka/

Angļu valoda

8.kl./T.Pinčuka/

Angļu valoda

8.kl./T.Pinčuka/

15.10-15.50

Angļu valoda

9.kl./T.Pinčuka/

Angļu valoda

9.kl./T.Pinčuka/

Angļu valoda

6.kl./T.Pinčuka/

-

Angļu valoda

7.kl./T.Pinčuka/