Dokumenti

k. p. k. apraksts / nosaukums datums lielums tips
22 Līvbērzes pamatskolas pašvērtējuma ziņojums. 2017. / 2018. mācību gads 13.02.2019. 590 KB pdf
21 Līvbērzes pamatskolas projektu darbu izstrādes noteikumi 19.03.2018. 123 KB pdf
20 Līvbērzes vidusskolas pašvērtējums. 2017. gads 22.01.2018. 509 KB pdf
19 Sagatave projektu darbiem 22.01.2018. 51 KB doc
18 Paskaidrojuma veidlapa 22.01.2018. 23 KB doc
17 Ziņojuma veidlapa 22.01.2018. 23 KB doc
16 Sarunu protokola veidlapa 22.01.2018. 25 KB doc
15 Līvbērzes vidusskolas attīstības plāna izpilde. 2015. / 2016. mācību gadā 25.10.2016. 147 KB pdf
14 Līvbērzes pamatskolas iekšējās kārtības noteikumi 30.10.2017. 253 KB pdf
13 Līvbērzes pamatskolas iekšējās kārtības noteikumi pirmsskolas grupās 30.10.2017. 240 KB pdf
12 Līvbērzes pamatskolas iesniegumu, sūdzību un priekšlikumu izskatīšanas kārtība 30.10.2017. 253 KB pdf
11 Uzvedības noteikumi skolēnu autobusā 22.01.2018. 144 KB pdf
10

Līvbērzes pamatskolas kārtība par vadītāja un pedagogu rīcību, ja tiek konstatēta fiziska vai emocionāla vardarbība pret izglītojamo

25.10.2017. 207 KB pdf
9 Skolas bibliotēkā pieejamā bezmaksas Wi-Fi tīkla Lattelecom-free ātruma mērījumi 23.08.2016. 209 KB pdf
8 Līvbērzes vidusskolas attīstības plāna izpilde. 2014. / 2015. mācību gadā 27.10.2015. 146 KB pdf
7 Noteikumi par 2018. / 2019. mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku. 13.02.2019.   html
6 Līvbērzes skolas himna 09.09.2014. 34 KB pdf
5 Līvbērzes vidusskolas attīstības plāna izpilde. 2013. / 2014. mācību gadā. 09.09.2014. 20 KB docx
4 Līvbērzes vidusskolas skolēnu un skolotāju sasniegumi 2013. / 2014. mācību gadā. Word Excel 21.05.2014. 36 KB
40 KB
docx
xlsx
3 Līvbērzes vidusskolas pašvērtējums. 2013. / 2014. mācību gads 09.12.2013. 420 KB pdf
2 Līvbērzes pamatskolas mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība 26.03.2018. 233 KB pdf
1 Projekta darba vērtēšanas veidlapa 19.03.2018. 16 KB doc

Drošības instrukcijas skolēniem

  Drošības instrukciju skolēniem saraksts
Nr. 1 Drošības instrukcija  fizikas kabinetā
Nr. 2 Drošības instrukcija ķīmijas un bioloģijas kabinetā
Nr. 3 Drošības instrukcija zēnu mājturības un tehnoloģiju kabinetā
Nr. 4 Drošības instrukcija meiteņu mājturības kabinetā
Nr. 5 Drošības instrukcija informātikas  kabinetā
Nr. 6 Instrukcija par ugunsdrošību
Nr. 7 Drošības instrukcija skolēniem par elektrodrošību
Nr. 8 Instrukcija par pirmās palīdzības sniegšanu
Nr. 9 Par drošību ekskursijās un pārgājienos
Nr. 10 Drošības noteikumi  izglītības iestādes organizētajos pasākumos
Nr. 11 Drošības noteikumi sporta nodarbībās un sacensībās
Nr. 12 Instrukcija par drošību ekstremālās un nestandarta situācijās
Nr. 13 Drošības instrukcija par ceļu satiksmes drošību
Nr. 14 Par drošību uz ūdens un ledus

arhīvs