Dokumenti

k. p. k. apraksts / nosaukums datums lielums tips
20 Paskaidrojuma veidlapa 28.03.2017. 23 KB doc
19 Ziņojuma veidlapa 28.03.2017. 23 KB doc
18 Sarunu protokola veidlapa 28.03.2017. 25 KB doc
17 Līvbērzes vidusskolas attīstības plāna izpilde. 2015. / 2016. mācību gadā 25.10.2016. 147 KB pdf
16 Līvbērzes pamatskolas iekšējās kārtības noteikumi 30.10.2017. 253 KB pdf
15 Uzvedības noteikumi skolēnu autobusā 25.10.2016. 144 KB pdf
14

Līvbērzes vidusskolas kārtība par vadītāja un pedagogu rīcību, ja tiek konstatēta fiziska vai emocionāla vardarbība pret izglītojamo

25.10.2016. 207 KB pdf
13 Skolas bibliotēkā pieejamā bezmaksas Wi-Fi tīkla Lattelecom-free ātruma mērījumi 23.08.2016. 209 KB pdf
12 Līvbērzes vidusskolas attīstības plāna izpilde. 2014. / 2015. mācību gadā 27.10.2015. 146 KB pdf
11 Noteikumi par 2015. / 2016. mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku [2] 30.01.2015.   html
10 Līvbērzes skolas himna 09.09.2014. 34 KB pdf
9 Līvbērzes vidusskolas attīstības plāna izpilde. 2013. / 2014. mācību gadā. 09.09.2014. 20 KB docx
8 Līvbērzes vidusskolas skolēnu un skolotāju sasniegumi 2013. / 2014. mācību gadā. Word Excel 21.05.2014. 36 KB
40 KB
docx
xlsx
7 Konkursa ”Līvbērzes vidusskolas Gada klase” nolikums   140 KB pdf
6 Līvbērzes vidusskolas pašvērtējums. 2013. / 2014. mācību gads 09.12.2013. 420 KB pdf
5 Līvbērzes vidusskolas mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība 02.02.2015.   pdf
4 sagatave projektu darbiem 14.02.2011. 51 KB doc
3 sagatave ZPD darbiem 14.02.2011. 55 KB doc
2 Līvbērzes vidusskolas izglītojamo zinātniski pētniecisko darbu izstrādes noteikumi 14.02.2011. 112 KB doc
1 Projekta darba vērtēšanas kritēriji 14.02.2011. 42 KB doc

arhīvs