Līvbērzes vidusskolas avīze "TANDĒMS" un citi izdevumi

2013. gada februāra numurs
Zemgales Ziņas 2010. gada 16. novembra numurs
2007. gada septembra numurs